Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
ežgỹs
Straipsnelis:
žr. ežegys
Šaltinis:
Топоров ПЯ A–D, 133–134
Antraštė:
ežgys
Straipsnelis:
[Aptariami prūsų kalbos žuvų pavadinimai]. Pr. aʃʃegis ‘Perʃk’ (E 572) = ‘Barch, perch, Perca fluvialis’ < *azegīs (M I, 204–05; T 305; To I, 133–34; F 118; G 11); ide. *H₁e/og̑ʰ-: Bl.-sl. *az(e)gja-/*ez(e)gja- ‘ruffe, Kaulbarsch, Gymnocephalus cernuus’ (Trautmann 1923, 73: *ē̆žgja-) > Bl.: lie. ežgys & ežegys, ažgys ‘t. p.’. Sl. *ězgjь > č. ježdík, le. jażdż (EESJ VI, 60: *ěždžь), jazgarz ir pan., ukr. jázgyr, br. džgir ‘t. p.’. Atrodo, tai tos pačios šaknies, kaip ir žodis, įvardijantis ‘hedgehog’ (lie. ‘ežys’), vediniai (*eg̑ʰ-/ *og̑ʰ-). Vakarų germ. *askō ‘grayling’ (lie. ‘kiršlys’) ir jo dariniai (Kluge & Seebold 1999, 56) jiems nėra giminiški, plg. Toporov (To I, 133). Ryšys tarp Bl.-sl. ir vakarų germ. žuvų pavadinimų galimas nebent skolinimosi atvejais. Panašiai ir dėl Hirt (1907, 69) keltų *esoks ‘salmon’ (lie. ‘lašiša’) gretinimo su vakarų germ.
Šaltinis:
Blažek, Čeladín, Běťákova 2004, 108–109

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas