Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
kaštas
Reikšmė:
išlaidos
Straipsnelis:
Ide. kalbų žodžiai, reiškiantys ‘išlaidos’, dažniausiai padaryti iš veiksmažodžių, reiškiančių ‘išleisti’, ‘kainuoti’, ‘mokėti’ ir pan. Plg. lie. išlaidos. Lie. kaštas < le. koszt, kuris < v. v. a. kost(e), v. a. kosten, kurie yra veiksmažodžių v. v. ž., v. v. a. kosten ‘kainuoti’ vediniai. Germ. kosten v. < v. lo.costāre, lo. cōnstare ‘būti sutarta’.
Šaltinis:
Buck 1949, 806–807

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas