Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
nartà
Reikšmė:
Gewicht zum Fischnetz
Straipsnelis:
*nartā, plg. lie. nartà ‘Gewicht zum Fischnetz’ : nérti und nìrti ‘eintauchen’. Vaillant Gramm. comp. III, 188 ir 415 t. priskiria n-prieveiksmiams ir identifikuoja šią šaknį su ta, kuri glūdi lie. ìrti ‘auseinanderfallen’, sl. oriti ‘sumušti, parmušti’ (kurią jis ir gr. ἀραρίσκω ‘surišu, prijungiu’ randa, o tai ir dėl semantikos, ir laringalo nebuvimo *h₂er- turėtų būti neįmanoma); bet kuriuo atveju turime prabaltų-slavų *(n)ortā : *(n)erə-.
Šaltinis:
Rasmussen 1989, 183
Antraštė:
nartà
Reikšmė:
Gewicht zum Fischnetz
Straipsnelis:
žr. irti
Šaltinis:
Rasmussen 1989, 183

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas