Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
pė̃tnas
Reikšmė:
plėmas
Straipsnelis:
Dvikalbėje aplinkoje dėl kitos kalbos sinonimo įtakos atsiranda žodžių pakitimų: lie. plė̃tmas (Girdžiai) ‘plėmas’, plg. skolinį pė̃tnas < пятно ‘dėmė’.
Šaltinis:
Zinkevičius 2011b, 134

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas