Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
pãžagas
Straipsnelis:
La. trm. pažags ‘pušinė; šluotkotis; pagaikštis, medinis žarsteklis; puodšakė (krosnies šakės)’, lie. trm. pãžagas ‘pušinės, žarsteklio kotas’ yra abu savarankiškai paskolinti iš br. по́жаг ‘pagaikštis, žarsteklis; pečšluostė’ (tiksliau iš s. br. *по́жогъ, lokalinė gretybė šalia sl. k. labiau paplitęs *o(b)žegъ : *o(b)žegti ‘apdeg(in)ti’).
Šaltinis:
Urbutis 2001a, 13–14

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas