Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
pãklydūlis
Reikšmė:
paklydėlis
Straipsnelis:
Aptariama daiktavardžių priesagos -ūlis kilmė, nustatoma, kad vedinių priesaga -ūlis, -ūlė < -ulis, -ulė. Minėtoji priesaga pailgėjo gavusi nukeltinį kirtį (žemaičių tarmėse): pãklydūlis ‘paklydėlis’.
Šaltinis:
Grinaveckis 1989, 81

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas