Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
įter̃pti
Straipsnelis:
Pr. enterpo (3 Sg. Praes.) 'būti reikalingam, naudingam' kaip visas žodis gali būti siejamas su lie. į́tarpis, įtarpas, įtérpti, įter̃pti ir pan., la. ìetḕ, ietȩ̄rpa, ietȩ̄rps ir kt., netgi su r. второтя́х, втертёх, втерпе́ться ir pan. [57].
Šaltinis:
Топоров ПЯ II, 57

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas