Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
rõkti
Straipsnelis:
žr. šlėkti
Šaltinis:
Чемоданов 1961, 76
Antraštė:
rõkti
Reikšmė:
nieseln
Straipsnelis:
Go. rign, s. isl. regn, s. ang. regn, s. saksų regin, s. v. a. regan ‘Regen’ < germ. *reg̱na- yra neaiškios kilmės. Paprastai siejama su lie. rõkti ‘nieseln’, rõkė ‘Staubregen’, bet šie žodžiai yra susiję su rū̃kas ‘Nebel’, rū̃kti ‘rauchig, staubig werden’ (žr. Fraenkel, LEW, 742), kas netinka prie germanų e-laipsnio.
Šaltinis:
Casaretto 2004, 323–324

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas