Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
stapi̇̀nti
Straipsnelis:
žr. stepas
Šaltinis:
Puhvel HED II, 471–474
Antraštė:
stapìnti
Reikšmė:
„penem erigere“
Straipsnelis:
Kauzatyvinė reikšmė lietuvių kalboje reiškiama paprastai specialiomis kalbos priemonėmis, pirmiausia veiksmažodžiais tipo -inù: auginù […] Bet pažymėtina, kad vienas veiksmažodis su -p- irgi „įsimontavo“ į kauzatyvų eilę: stapi̇̀ „penem erigere“. Žodis sietinas su s. i. sthāpáyati. Abiejose kalbose nebėra produktyvaus (ir nebėra gyvo) p- kauzatyvo. Graikų kalboje lie. sąvokai stapi̇̀ atitinka στύω.
Šaltinis:
Solta 1974, 125

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas