Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
suprantù
Straipsnelis:
Go. fraþjan, greičiausiai, priklauso suvokimo v. grupei (hausjan, gaumjan, witan) ir pradinė jo reikšmė – ‘suprasti’, plg. vienintelė žinoma etimologinė paralelė: lie. su-prantù, pr. iss-prestun ‘suprasti’ (Feist 165).
Šaltinis:
Леонтьев 1964 (1965), 258

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas