Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
zū̃rti
Straipsnelis:
Lie. zū̃rti, vok. a. surren ir drum. a zurăí (zuruí, zorăí) yra gimin. žodžiai, turintys tą pačią reikšmę ‘žvangėti, skambėti’.
Šaltinis:
Rădulescu 1981, 73–74

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas