Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
gvaldýti
Straipsnelis:
Mėginimai pr. gleubtene ‘plūgo verstuvė’ nurodyti realius rytų baltų atitikmenis nebuvo pakankamai sėkmingi. Jie buvo suversti į lie. gvalbyti ‘gliaudyti’, ‘lukštenti’, ‘aižyti’, ‘gvaldyti’, ‘nagrinėti’, ‘glemžti’, ‘gvelbti’, gvel̃bti, gvelbė́ti, gvil̃bti (LKŽ III, 776; 778–779, 782) ir la. gvalbit. Lie. gvalbýti ir kiti šios šaknies variantai pakankamai tiksliai atstatomi iš pradinio veiksmažodžio gvaldýti, kurį lygina su gliáudyti, gliaudýti ir t. t., nors tai leidžia daryti prielaidų, reikalaujančių rimto pagrindo. Būga RR II, 448 gliaudýti pagrindu atstato bl. *gleũ-d-, kuris santykiauja su *gleu-b- kaip gvalbýti su gvaldýti ir pan. (-b- kaip -d- yra tos pačios šaknies plėstukai). [264]
Šaltinis:
Топоров ПЯ E–H, 263–265

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas