Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
kvalbonuõtis
Reikšmė:
sijonas su klostėmis
Straipsnelis:
Lie. kvalbonuõtis (hibr.) ‘sijonas su klostėmis’, plg. lie. kvalbõnas ‘mot. drabužių (ppr. sijono, prijuostės) pagražinimui prisiūti tam tikri raukčiai, klostės’, plg. br. хвальбуона ‘klostėtas apsiuvas, rauktinukas’. Gana retas pavadinimas (Ggr; LKŽ VI, 1039).
Šaltinis:
Sabaliauskaitė-Liutkevičienė 1997a, 92

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas