Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
láisvė
Straipsnelis:
žr. leisti
Šaltinis:
Zinkevičius 1985b, 75
Antraštė:
láisvė
Straipsnelis:
žr. laisvas
Šaltinis:
Каралюнас 1966, 120
Antraštė:
láisvė
Straipsnelis:
žr. telžti
Šaltinis:
Duridanov 1996, 228–229

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas