Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
piktžodžiauti
Straipsnelis:
[Recenzuojama J. Palionio LLK XVI–XVII a. 1967] Vardijant indigenius žodžius pravartu būtų išskirti tuos žodžius, kurie atrodo esą naujadarai [...]. Taip 201 [...] pateikta ir piktžodžiauti (DP), kas atitinka le. złorzeczyć: susidaro įspūdis, kad tai vertėjo darinys, vertėjo, kuris ištikimai perteikia originalo turinį.
Šaltinis:
Safarewicz 1969, 228

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas