Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
smòkingas
Straipsnelis:
smòkingas ‘juodas vyriškas švarkas šilku apsiūtais atlapais’, plg. r. смокинг, le. smoking, pranc. smoking, vok. Smoking ‘t. p.’. Pavadinimas paplito XIX a., sutrumpinus anglų kalbos smoking-jacket ‘rūkymo švarkas, kambarinis švarkas’: smoking ‘rūkymas’ (< smoke ‘rūkyti’) + jacket ‘švarkas’ (Pfeifer 1993: 1302). Bandrinės lietuvių kalbos žodis (DŽ₃ 717; LKŽ XIII 200). Vartojamas ir latvių kalboje, plg. smokingas ‘t. p.’ (LLVV VII(2) 54). Literatūra: Pfeifer, Etymologisches Wörterbuch des Deutschen … durchgesehen und ergänzt von W. Pfeifer, Berlin, 1993.
Šaltinis:
Sabaliauskaitė-Liutkevičienė 1997b, 165

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas