Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
srujà
Reikšmė:
‘srovė’
Straipsnelis:
[…] Endzelynas, nustatydamas prūsų kaitą *sr > str rėmėsi išimtinai toponomastinėmis formomis […] Bet esma ir apeliatyvinių pavyzdžių su s-t-r. Tai: a) E 103 stroyo ‘kaklo arterija’ = /struja/ (plg. lie. srujà ‘tėkmė, srautas’, strujùs ‘greitas’ (apie vandenį)’, sriuj-óti ‘tekėti’) arba, jeigu <o> čia kaip monoftongizacijos rezultatas, stroyo = */strauja/ (plg. la. strauja : lie. sraujà ‘tėkmė, srovė’ […]
Šaltinis:
Смочиньский 1987 (1989), 26–27

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas