Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
ulyčia
Reikšmė:
‘gatvė’
Straipsnelis:
Lie. ulyčia (dabar pakeitė gatvė) < le. ulica = s.-kr. ulica, r. ulica, č. ulice pradinė reikšmė ‘siaura anga’, gimin. s. sl. ulij̆, lie. aulys ‘avilys’ pradinė reikšmė ‘šventas (medis)’, gr. αὐλός ‘fleita, triūba, pypkė’, armėnų , ułi ‘kelias’ ir t. t.
Šaltinis:
Buck 1949, 721

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas