Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
šiùršė
Straipsnelis:
šiùršė "apatinis sijonas", plg. vok. Schurze, Rytų Prūsijos vok. šorz, šertš "prijuostė" (Alminauskis I 150; Fraenkel 1955–1965: 1316). Tai tarminės vok. Schurz, Schürze formos. Pavadinimas yra germ. kilmės, siejamas su ang. shirt "marškiniai", short "trumpas" (Kluge 1957: 685). Pirminė shirt reikšmė buvo "trumpas drabužis" (Klein 1436). Pasitaiko lietuvių raštų kalboje (Kos 159; NdŽ; LKŽ XIV 966). Žodis vartojamas ir prijuostės reikšme. [Klein E. A.. Comprehensive Etymological Dictionary of the English Language, Amsterdam, London, New York, 1966–1967].
Šaltinis:
Sabaliauskaitė-Liutkevičienė 1997a, 95

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas