Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
borškė
Reikšmė:
kankorėžis
Straipsnelis:
Ventėje, Kintuose užfiksuotas kankorėžio pavadinimas borškė turbūt sietinas su barškė́ti, interj. bárkš(t); la. brakstêt, brakšêt ‘dundėti, braškėti’, interj. braks; toliau iš dalies plg. v. v. ž. brāsken ‘braškėjimas’, v. v. a. brastōn ‘spragsėti’, s. isl. braka ‘girgždėti’, air. brosc ‘triukšmas, perkūnija’, lo. fragor ‘braškėjimas’ ir kt. (ME 1, 322t.; Stang 1942, 136; Fraenkel 1955–1965, 35 ir lit.).
Šaltinis:
Ambrazas 2010a, 98

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas