Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
bùšintis
Reikšmė:
triukšmauti
Straipsnelis:
Lie. bùšintis < br. бушеваць ‘išdykauti’. Sl *buševati ‘triukšmauti’ (plg. le. dial. kaš. bušovac ‘tarškėti’, r. бушева́ть ‘išdykauti, siautėti’) – iteratyviniai veiksmažodžiai iš *bušiti.
Šaltinis:
SłPr I, 454

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas