Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
glúosis
Straipsnelis:
Pr. glossis ‘gluosnio rūšis’ tikslus atitikmuo – lie. glúosis, taip pat plg. glúosnis, gluosnỹs, glúosna. Jei glosano kildinama iš *glodsano (: lie. gluodùs, gluodnùs, glod- žodyje glósti ir t. t., žr. Fraenkel LEW, 158; R. Trautmann, Baltisch-slavisches Wörterbuch, 1923, 90–91; Pokorny IEW, 431–432 ir kt.), turėtų būti natūralu glossis vesti iš *glodsis.
Šaltinis:
Топоров ПЯ E–H, 267
Antraštė:
glúosis
Reikšmė:
Weide
Straipsnelis:
Pr. glossis (glōsis) E 604 ‘gluosnis, Haarweide’ : lie. glúosis ‘gluosnis, Weide’ (žr. Būga RR II, 292, 341), Plinijaus ir Tacito germanams resp. aisčiams skiriamas „glēsum“ (gintaras), v. v. ž. glār ‘sakai, derva’ ir kt. (salix purpurea ir salix viminalis turi geltonas šakas), žr. Walde Pokorny I, 626.
Šaltinis:
Endzelīns DI IV(2), 222
Antraštė:
glúosis
Straipsnelis:
žr. gluosnis
Šaltinis:
Blažek 2001b 39

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas