Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
jáukùs
Reikšmė:
pripratęs, prijunkęs, nebaikštus; malonus, meilus
Straipsnelis:
Varianto šaknies struktūra irgi gali nurodyti jo kilmės senumą – lie. jaukùs, jáukus ‘pripratęs, prijunkęs, nebaikštus; malonus, meilus’, la. jaûks ‘zahm; heiter, schön’, lie. jauklùs ‘jaukus, greit prijaukinamas’ : junkùs ‘lengvai, greitai prijunkstantis’. Variantas junkùs turi šaknyje intarpą -n- iš veiksmažodžių lie. jùnksta (jùnko, jùnkti) ‘atprasti nuo žindimo; jaukintis’, jùnko (jùnkė, jùnkyti) ‘apratinti žįsti; mokyti’ – ide. šaknis *euk-. Be to, būdvardis junkùs užfiksuotas tik iš kai kurių žodynų. Šaknies a laipsnį pagrindžia veiksmažodžiai lie. nujaũkti ‘nuprasti’, prijaũkti ‘priprasti’, apsijaukti ‘apsiprasti’, la. jaukt ‘gewöhnen’. Varianto bl. *jaukus senumą patvirtina ir jo vartojimo arealai (plačiai tiek lie., tiek la. kalboje).
Šaltinis:
Vanags 1994, 43-44
Antraštė:
jaukùs
Reikšmė:
tame
Straipsnelis:
žr. jaukinti
Šaltinis:
Derksen 2010, 39
Antraštė:
jaukùs
Reikšmė:
comfortable, cozy
Straipsnelis:
žr. junkti
Šaltinis:
Young 2006b, 238

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas