Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
launagas
Straipsnelis:
Kai kurie Pietscho tekstuose esantys žodžiai dėl savo geografinio paplitimo galimi priskirti sen. kuršių kalbai. Pvz., […] launage ‘pietūs, Mittagessen’, [263] palaunage ‘Nachmittag’ (90, Kurisches Wörterbuch, 57 palaunags) priklauso prie žem. palaunage, launagas ‘Vesperbrot’ […], la. launags, palaunadze. Čia ir launadz ‘Süden’ (p. 37). Šis žodis yra anksti patekęs į sen. kuršių kalbą ir Pabaltijo finų (plg. lyvių lē̮nag ‘Südosten (pietryčiai)’), lē̮nagist ‘Mittagsmahlzeit’, estų lõuna).
Šaltinis:
Schmid 1983, 264

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas