Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
liecyba
Reikšmė:
liudijimas, parodymas
Straipsnelis:
Lie. liecyba ‘liudijimas, parodymas’ < la. liecība: liecibalieciba. Ypatingesnė reikšmė ‘privilegija’ rodo, kad Miežinio žodyno žodis atsirado be Daukanto tarpininkavimo.
Šaltinis:
Urbutis 1995b, 22

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas