Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
rę̃sti
Reikšmė:
kirsti, pjauti rantant
Straipsnelis:
žr. duobas
Šaltinis:
Karaliūnas 1970a, 243
Antraštė:
ręsti
Straipsnelis:
Pietinėje r. kalbos ploto dalyje pažįstama leksema рядзь рядка, reiškianti ‘(grybas) rudmėsė, Echt Reizker’. Laikau, jog рядка (kaip ir pядзь – veikiausiai iš le. rydz - nors pastaroji lytis s. rašto paminkluose rodos neužfiksuota) nukeltinas į prasl. kalbą ir rekonstruotina jos prolytė atrodytų *redъka, kuri yra giminška su lie. rę̃sti ‘daryti įpjovas, žymėti, įkirtinėti, kerben, su kirviu apkapoti, aptašyti, kirsti, skaldyti, dailidės darbus dirbti (apskritai)’; pastaruoju žodžiu pamatuoti reñtas, reñtis ‘įkirtimas, įpjova; karvės ragų žiedai, rievelės, parodantys galvijo amžių, bato rantytas puspadis’, rañtas ‘įpjova, įkirtimas, medžio rievės’, rindà ‘medžio rievės, karvės ragų rievelės, rodantys gyvulio amžių’, kurių pirmykštė reikšmė galbūt buvusi ‘pažymėtas, nužymėtas žiedas, ratas (apskritai)’. Iš bl.-sl. *rind- resp. *rn̥d- ‘nužymėtas ratas, žiedas, lankas’, iš vienos pusės, kyla lie. rindà, atsiranda tą pat reiškiantis prasl. *ręd-, prie kurio prisijungus pries. -ъka, susiformuoja *rędъka ir galiausiai išsiskiria r. rядка tiesą sakant [19] ‘ratu, žiedu pažymėtas, turįs ratą grybas’. Kad rudmėsės kepurėlės viršuje visada regime ryškią žalią apskritą dėmę, tai iš to kyla motyvacija tokiam grybo pavadinimui.
Šaltinis:
Müller 1984, 19–20

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas