Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
tarýti
Straipsnelis:
žr. tarti
Šaltinis:
Solta 1960, 248–250
Antraštė:
tarýti
Straipsnelis:
Le.-'jotv.' mówićtaurit Z. Zinkevičius sieja su lie. tarýti 'tarti'. Pagal jotvingių kalbos fonetikos dėsnius taurit galėjo skambėti /täurit/ ir atspindėti ankstyvesnę lytį *täwarit [...]. Pastarasis atitinka sl. *govoriti 'kalbėti' (nors jotvingių žodyje pirmame skiem. ne *o, bet *e). Kadangi *govoriti susijęs su ide. *gwou-, jotvingių žodžio pradžios /tä-/ yra tai, ko turėtume tikėtis iš labioveliarinio plius *e.
Šaltinis:
Orel 1986, 271
Antraštė:
tarýti
Reikšmė:
sakyti
Straipsnelis:
Veiksmažodis tarýti 'say', kuris yra originalus iteratyvas su praes. tãria, yra aiškiai sena formacija.
Šaltinis:
Kortlandt 1989, 106
Antraštė:
tarýti
Straipsnelis:
Bezlajaus (Bezlaj Eseiji, 124) siūlymas slov. tȋrjati 'reikalauti, išieškoti, nubausti' laikyti giminišku su lie. tarýti 'pareikšti', la. tirt 'klausinėti' kažin ar gali būti priimtinas, nes slov. tȋrjati, tȋrati 'ginti, vyti, bylinėtis', tȋrjati priklauso prasl. lizdui *těr(’)ati, *tir(’)ati 'varyti, persekioti'. Lie. tarýti lizde vyrauja garso pavadinimo elementas: čia dar priklauso s. i. tārā́- 'garsiai skambantis', gr. τορóς 'šaižus', het. tar- 'šnekėti' (Fraenkel 1059–1060).
Šaltinis:
Варбот 1982 (1985), 26
Antraštė:
tarýti
Straipsnelis:
žr. tarti
Šaltinis:
Zinkevičius 1985b, 80

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas