Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
upmalis
Reikšmė:
paupys, upės krantas
Straipsnelis:
Lie. upmalis ‘paupys, upės krantas’ < la. upmalis, upmala: upmalis, v. paupys; dėl la. žodžio plg. paupisupmala.
Šaltinis:
Urbutis 1995b, 10

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas