Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
brẽkis
Reikšmė:
kankorėžis
Straipsnelis:
Lietuvos šiaurėje netoli Latvijos pasienio užfiksuotas kankorėžio pavadinimas brẽkis (brekỹs, brẽkė), kuris atsirado iš la. breķis ‘rėksnys, verkiantis vaikas’, padaryto iš veiksmažodžio brèkt ‘rėkti, verkti’ (šį bandoma sieti su sl. *brechati ‘šaukti, loti, šniokšti, šnypšti’, s. v. a. pracht ‘triukšmas’, air. bressen ‘šauksmas’, žr. ME 1, 330t.).
Šaltinis:
Ambrazas 2010a, 98

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas