Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
dengà
Straipsnelis:
Br. дэ́нга, дэ́нка, dem. дэ́начка „lentelė, faneros gabaliukas, ant kurio pjaustoma“, дзёнца „nedidelis medinis dangtelis“ neturi slaviškos etimologijos. Dėl arealo galima laikyti skoliniu iš lie. dengà, dangà, plg. lie. dañgtis (iš deñgti).
Šaltinis:
Лаучюте 1970, 199

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas