Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
dosnùs
Straipsnelis:
Bulgarų etimologinio žodyno autoriai (Георгиев В., И. Гъльбов, Й. Заимов, Ст. Илгев, Български этимологичен речник, Связка V, София, 1966, 322) bulg. dial. (vakar.) дáшен, дáшна ‘dosnus’, s.-kr. (ret.) дашан bando aiškinti remdamiesi būsimojo laiko dalyviu – tai gana problemiška. Mums atrodo, kad minėtus bulg. žodžius tiksliai savo forma ir reikšme atitinka lie. dosnùs.
Šaltinis:
Трубачев 1967 (1969)a, 314
Antraštė:
dosnùs
Straipsnelis:
[Skirtumas tarp ide. * ir * yra gerai išlaikytas baltų kalbose, tačiau yra atvejų, kur, atrodo, ide. * davė ryt. bl. *, pvz.:] lie. dosnùs, la. d-ā-sns ‘generous’ (plg. lie. dúoti ‘to give’). Veikiausiai bl. * > ryt. bl. * vyko nekirčiuotoje pozicijoje.
Šaltinis:
Schmalstieg 2005a, 5

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas