Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
dỹvelioti
Reikšmė:
nuvarginti, nukamuoti
Straipsnelis:
Su la. dĩvelêt (dìvelêt²) kuo arčiausiai yra susiję lie. nu-dỹvelioti ‘nuvarginti, nukamuoti’ ir pri-dỹvelioti ‘primušti’. Semantinis skirtumas čia tik tas, kad lietuvių kalboje nebėra išlikę pirmesnių reikšmių (‘šokdinti, vaikyti prie darbų’ ar pan.). Galima būtų galvoti ir apie vėlesnę latvių kalbos įtaką, bet tam prieštarauja žodžių geografija: lie. -dỹvelioti pažįstamas vienur kitur Žemaičių gilumoje, o la. dĩvelêt (dìvelêt²) reikšme ‘varginti, kamuoti’ – pietinėse Vidzemės ir iš dalies gretimose Latgalos šnektose. Kartu su -dỹvelioti minėtinas, matyt, ir A. Juškos žodyno (iš-)dỹvalioti ‘(iš)dirbti, (iš)gyventi žemę’.
Šaltinis:
Urbutis 1972c, 127–128

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas