Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
geidulas
Reikšmė:
Lust, Begierde, geidulys
Straipsnelis:
Kiti pavyzdžiai su *-ulo-, per *-ul̥- tematizavimą, yra […] 3. lie. geidulỹs (seniau geidulas) ‘Lust, Begierde’ (iš geĩsti, geĩdžia ‘begehren’) ir kt. [plg. Otrębski GJL II, 124, 126.]. Aš nematau jokio pagrindo kalbėti apie tokių žodžių deminutyvinę *-ulo- funkciją, kaip kad rašo Leumannas [Leumann, Manu, 1953, Deminutiva auf -ύλλιον und Personennamen mit Kennvokal υ im Griechischen, Glotta, XXXII, 214–225 (= Leumann, Manu, 1959, Kleine Schriften, Zürich–Stuttgart, 241–250)] ir, juo sekdamas, Rischas [Risch, Ernst, 1974, Wortbildung der homerischen Sprache, ²Berlin–New-York, 107⁹³].
Šaltinis:
Rasmussen 1989, 245¹⁶

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas