Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
namai
Straipsnelis:
Lie. namai (pl.), namas, la. nams ‘virtuvė, namas’ etimologija neaiški. Galbūt giminiška gr. δòμος ir t. t. ‘namas’ < ide. *domo-, *domu- ‘namas’ < ide. *dem- ‘statyti’. Lietuvių kalboje įvyko d asimiliacija į nosinį priebalsį (plg. gr. dial. νύναμαι = δύναμαι) arba paveikta formų sunm < dm, panašiai kaip av. nmāna-, plg. skr. dama- ‘namai’. Kitose kalbose sąvoka ‘namai’, ‘namas’ dažnai sutampa ir siejami su žodžiais ‘statyti’, ‘dengti’, ‘ilsėtis’, ‘pasilikti’.
Šaltinis:
Buck 1949, 458
Antraštė:
namaĩ
Reikšmė:
(жилой) дом
Straipsnelis:
Lietuvių kalboje pl. -ai turi ir kuopinę reikšmę, todėl daugelis jų formų buvo leksikalizuotos į kuopines reikšmes, pl. formos su -ai yra identiškos seniesiems kuopiniams negyvosios klasės daiktavardžiams su -a, teikiami Iličiaus-Svitičiaus pavyzdžiai: lie. pl. namaĩ ‘(жилой) дом’ < kuopinis *nómā iš *nomóm ‘местопребывание’, plg. gr. νομός m. ‘местопребывание; жительсво’.
Šaltinis:
Дегтярев 1994, 40

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas