Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
própernai
Straipsnelis:
Gr. πρό prieveiksmis, priešdėlis ir prielinksnis su gen. ‘prieš’ retkarčiais ‘daugiau’ ir t. t. [...]. πρό yra paliudytas beveik visose ide. kalbose, ypač dūriniuose: s. i. prá, av. ir s. persų fra, lo. pro, oskų ir umbrų pru, s. air. ro-, germanų kalbose go. fra-, baltų kalbose, pvz., lie. pra-, slavų kalbose, s. sl. pro-, r. pro. Egzistuoja ir forma su ilgu o, plg. πρωϊ, πρωπέρυσι, s. sl. pradědŭ ‘senolis’, lie. própernai, lo. prōgenies ir t. t. Žr. s. u. πρωϊ, het. turi paraa ‘į priekį, pirmyn’, kur kiekybė nėra skiriama. Προ- figūruoja vediniuose, plg. πρόκα, πρόμος, πρόσθεν, πρόσω, πρότερος ir net πρῶος. Πρό- verčia galvoti apie παρά, πάρος, πέρα, περί be kurių nebūtų galima aiškiai sudėlioti faktų.
Šaltinis:
Chantraine DEG, 3, 939

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas