Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
stóbras
Straipsnelis:
S. air. sab m. ‘stiebas, kuolas, kotas, lazda, atrama’. Galėjo kilti iš *stabh- ir dėl to gretinamas su germ. žodžiais: go. stafs ‘elementas, pagrindas’, s. isl. stafr, s. ang. stæf, s. v. a. staf ‘ramstis, atrama’, iš kur s. v. a. veiksmažodis stabên ‘būti uždarytam’. Kalbama apie šaknies *sthā- pailginimą, kurios kitus pavyzdžius turime indoiranėnų (s. i. stámbhaḥ ‘stulpas’, stabhnā́ti arba stabhnóti ‘jis remiasi, atsiremia’, av. stəmbana- ‘ramstis’ ir t. t.) ir baltų kalbose (lie. stem̃bti, stãbas ir stóbras ‘stulpas, kolona’ ir t. t.) Thurn. 133 ir ZCPh XVI 181, Pok. 1012. Be reikalo žodis sab nagrinėjamas kaip skandinaviškas skolinys RC XII 462. [Fraser hipotezė], ZCPh X 80 [kuris čia įžiūri lo. sophus ‘išmintingas’ skolinį, taip pat atmestina.]
Šaltinis:
Vendryes LEJA, s3

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas