Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
žem̃bti
Reikšmė:
‘dygti, atsirasti’
Straipsnelis:
Žodžio pradžioje alb. dh- iš ide. ̑(h)-: alb. Toskų dhëmp, gegų dhĕm(b), o būtent dhim(b), dhimb(et) ‘bloga’, s. sl. zęb̨ ‘plėšiu, išraunu’, lie. žémba ‘dygsta, atsiranda’.
Šaltinis:
Cimochowski 1950, 228
Antraštė:
žem̃bti
Straipsnelis:
žr. žambas
Šaltinis:
Georgiev 1977, 230
Antraštė:
žem̃bti
Straipsnelis:
[Aptariami skitų skoliniai slavų kalbose; pateikiami spėjami skoliniai (su d < skitų δ = s. persų δ = av., oset., sl. z, s. i. j, h, lie. ž < ide. *ǵ, ǵh) iš skitų į slavų kalbas, taip pat iš dalies į baltų ir germanų] Sl. *dǫbъ ‘Eiche’, taip pat ‘zerriebene Eichenrinde zum Gerben’ < skitų *δamba-, plg. av. ham-zamb- ‘zertrümmern’, sariqoli vi-zāmb- ‘zerreiben’, s. i. jambh- ‘zermalmen, zertrümmern’ < ide. *ǵembh- /*ǵombh-, kuris yra lie. žembiù ‘(zer)schneide’, sl. *zębǫ ‘reiße’, *zǫbъ ‘Zahn’.
Šaltinis:
Лома 2000, 345–346

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas