Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
blauzdà
Reikšmė:
Wade
Straipsnelis:
E. Fraenkelio žodyne LEW pateiktas lie. blauzdà ‘Wade’, negiminiškas nei su bluzgana, nei su ρλυδαρóς, s. isl. blotna etc.; lie. žodis siejasi su sl. lyda ir lysta ‘blauzda, Wade’ (šitie žodžiai nurodyti Bernekerio žodyne Slavisches etymologisches Wörterbuch, II, lytъka). Tačiau visi darybiškai neaiškūs: neaiškus priebalsis b; vien tik d / st yra tokia pora, kuri dar gali būti fiksuojama, ypač žodžio pradžioje (žr. Fraenkel LEW, berti).
Šaltinis:
Machek 1961, 352

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas