Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
bùrva
Reikšmė:
spalva, uniforma
Straipsnelis:
žr. burė
Šaltinis:
Chantraine DEG IV (2), 1179
Antraštė:
bùrva
Reikšmė:
spalva, uniforma
Straipsnelis:
žr. burė
Šaltinis:
Chantraine DEG IV (2), 1179
Antraštė:
burva
Reikšmė:
toks drabužis
Straipsnelis:
žr. burė
Šaltinis:
Buck 1949, 736
Antraštė:
burva
Reikšmė:
drabužio rūšis
Straipsnelis:
S. air. bratt m., -o- kamienas (su uždaru dusliuoju -t-) ‘apsiaustas’. Kimrų atitikmuo brethyn ‘gelumbė, audinys (iš vilnos); lovatiesė, drabužis’ atstatomas į *brattino-. Pederssen, Vergleichende Grammatik der keltischen Sprachen I, Göttingen, 1909, 161 susiejo air. bratt su skr. grathnāmi ‘sukti, surišti’, bet pastarasis turi seną žodžio pradžios g-. G. S. Lane, Language 1924, VII, 279–280 (plg. US 128) suponuoja senąjį *bhr̥tno-, plg. gr. Hom.φᾱρος ‘raištis, šydas’, lie. burva ‘drabužio rūšis’ kilusius iš šaknies *bher- ‘austi’, plg. Pokorny IEW, 137. Tačiau abi šios teorijos suponuoja, kad porinis -u yra kilęs iš -tn- (silpna teorija) žr. Thurn. Gr. 93 (Handbuch 88), kuris siūlo keltų salų *bratto- aiškinti kaip *drappo- metatezę, žinomą romanų kalbų dialektuose (pranc. drap ir t.t.). Vadinasi, etimologija labai abejotina. Taip pat žr. Vendryes 1981, bréit atskirai.
Šaltinis:
Vendryes LEJA, B81
Antraštė:
burva
Reikšmė:
veido dažai
Straipsnelis:
žr. barva
Šaltinis:
Andriukaitienė 1996, 164 …
Antraštė:
burva
Reikšmė:
toks drabužis
Straipsnelis:
žr. burė
Šaltinis:
Buck 1949, 736
Antraštė:
burva
Straipsnelis:
S. air. bratt m., -o- kamienas (su uždaru dusliuoju -t-) ‘apsiaustas’. Valų atitikmuo brethyn ‘gelumbė, audinys (iš vilnos), lovatiesė, drabužis’ atstatomas į *brattino-. Pedersen I 161 susiejo air. bratt su skr. grathnāmi ‘sukti, surišti’, bet pastarasis turi seną žodžio pradžios g-. G. S. Lane, Language VII 279–280 (plg. US 128) suponuoja senąjį *bhr̥tno-, plg. gr. Hom.φᾱρος ‘raištis, šydas’, lie. burva ‘drabužio rūšis’ iš šaknies *bher- ‘austi’, plg. Pokorny IEW, 137. Tačiau abi šios teorijos suponuoja, kad porinis -u yra kilęs iš -tn- (silpna teorija) žr. Thurn. Gr. 93 (Handbuch 88), kuris siūlo keltų salų *bratto- aiškinti kaip *drappo- metatezę, žinomą rom. kalbų dialektuose (pranc. drap ir t.t.). Vadinasi, etimologija labai abejotina. Taip pat žr. bréit atskirai.
Šaltinis:
Vendryes LEJA, b81

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas