Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
galuotis
Reikšmė:
dūkti, šėlti
Straipsnelis:
Lie. gałuotis, la. galuôtiês ‘triukšmauti’ gretinu su s. ang. galan, s. v. a. gellan ‘rėkti, šaukti’, s. v. a. galm ‘triukšmas’, gelph ‘linksmas, išdykęs’ ir kt. (iš Torp Wortschatz d. germ. Spracheinheit 130, 132).
Šaltinis:
Endzelīns DI III (1), 408

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas