Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
grožìs
Reikšmė:
Schönheit
Straipsnelis:
[Macheko siūlymas gretinti slavų ir baltų leksemas, kurių pradžioje kaitaliojasi Media ir Tenuis, atrodo esąs patikimas:] Augalų ir žvėrių pavadinimus reiškiančių žodžių pradžios Media ir Tenuis kaitą galime laikyti atsiradus skolinantis iš senųjų Europos gyventojų, plg. lie., la. gulbis ‘Schwan’ ~ sl. *kъlpъ > s.-kr. kuf < *kup ‘t. p.’, r. колп-ица ‘toks vandens paukštis’; sl. gruša / kruša ~ lie. kriaušė ‘Birne’. Tokie samprotavimai netaikytini sl. krasa ~ lie. grožìs ‘Schönheit’ arba sl. grǫdь ~ lie. krūtis ‘Brust’. Manau, kad lie. grožis, gražùs ‘schön’ savo fonetika geriau atitinka sl. groza ‘Schrecken; Gewitter’, o ne sl. krasa. Slov. grozav reiškia ne tik ‘baisus’ [77], bet ir ‘gražus’.
Šaltinis:
Kiparsky 1966, 77–78

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas