Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
samãnė
Straipsnelis:
E. Nieminenas linkęs manyti, kad lie. samãnė ‘samaninė bitė’ atsirado taip pat kaip ir kamanė. Pagr. žodis *sam-, kurio kamieno forma jau nepažįstama, išlaikytas veiksm. samėti, kuris A. Juškos žodyne duotas kaip samanoti sinonimas. Iš to pagr. žodžio išvesto būdv. *samanas mot. g. buvusi substantyvuota ir iš šitaip atsiradusios lyties samana ‘Moos’ su priesaga -ja- buvo išvestas samanis ‘samanoms priklausąs’, kurio mot. g. ir yra samãnė ‘samaninė bitė’.
Šaltinis:
Palionis 1961, 252
Antraštė:
samãnė
Reikšmė:
шмель
Straipsnelis:
Lie. samãnė ‘шмель’ kildinama iš lie. sãmana ‘мох’, samanýnas ‘моховое болото’ pagal jos gyvenamąją vietą. Dar žr. kamanės
Šaltinis:
Веренич 1989, 197

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas