Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
taši̇̀klis
Straipsnelis:
Autorius, praslavų leksikoje išskirdamas sinonimų poras, nurodo baltiškus ir itališkus ingredientus, atsiradusius dėl geografinių kontraktų [8–9]. Prasl. tesla (arba teslo) 'kirvis (dailidės)' atskirose slavų kalbose atsispindi taip: bulg. тесла, s.-kr. те̏сла, slov. têsla, r. тесла, č. tesla, le. ciosla ir slov. téslo, r. месло. Tai yra vienintelis kirvio pavadinimas, siekiantis ide. senovę ir kitose kalbose pasireškiantis taip: la. teslis (lie. taši̇̀ su kita priesaga, labiau būdinga Nomina instrumenta), s. v. a. dehsala 'kirvis', lo. telum (< tek-sl-om) 'mėtomasis įrankis [36], kirvis', s. air. tāl (< *tokslo-) 'kirvis' ir kt. Visos šios formos yra veiksmažodiniai daiktavardžiai, padaryti iš ide. tek̑þ 'dailidžiauti' (s. i. tákṣ, s. iran. tašaiti šalia taša- 'kirvis', gr. τέκτων 'dailidė', lo. texo 'pinti, austi, statyti', lie. tašýti, prasl. tesati 't. p.'). Tokiu būdu prasl. tesla senumas nekelia abejonių. Visi kiti praslavų kirvio pavadinimai (bordy, toporъ, sekyra) laikomi skoliniais [37].
Šaltinis:
Мартынов 1978, 36–37
Antraštė:
tašìklis
Straipsnelis:
Lie. tašìklis, la. teseklis, r. тесло.
Šaltinis:
Откупщиков 1971, 121
Antraštė:
tašìklis
Straipsnelis:
lie. tašìklis, la. teslis, teseklis
Šaltinis:
Откупщиков 1972, 122

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas