Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
šalìs
Straipsnelis:
[Aptariami ide. dariniai su priesaga *-bʰo-. Būdvardžiai, nežymintys spalvos:] Germ. *hal-ba- ‘half’ < *k̑ol-bʰo- ~ lie. šalìs ‘side’.
Šaltinis:
Hyllested 2009, 204

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas