Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
narỹs
Straipsnelis:
Gr. narthēx (νάρθηξ, variantas νάθραξ dėl metatezės) reiškia skėtžiedinį augalą fertula galbaniflua, išskirtį stimuliuojančius sakus, kurie narthēx verčia nagrinėti kaip nardos (žr. šį žodį) variantą, kilusį iš ide. *(s)nar-to-, iš šaknies sner-, reiškiančios ‘virvė, kaspinas, stiebas’ (pvz., lie. narỹs, ags. snēr ‘arfos styga’). Νάρθηξ lengvas ir tuščiaviduriu stiebu priklausė Bacho šokiams, nes jų dūžiai buvo nepavojingi, -narthēx yra trakų-frygų forma (th vietoj t) greta graikiškosios formos nartē.
Šaltinis:
Carnoy 1959, 185
Antraštė:
narỹs
Reikšmė:
raištelis, kilpa
Straipsnelis:
Toch. B ñare ‘siūlas, kutas’ su alb. sg. ñremeṃ, gen. pl. ñrets. B ñare galima paaiškinti tik ide. *nero-s (nom. sg.: toch. žodis yra vyriškosios giminės), kuris rodo, kad gretinimą su s. v. a. nāan ‘siūti’, gr. νῆμα ‘ataudai, audinys’, skr. snāyati ‘apgaubti, aprengti’ etc., pateikiamą Meillet apud Lévi leidinyje Hoernle, Manuscript Remains, 1916, 381, reikia atmesti (ide. *(s)nē- etc.). Iš tikrųjų toch. B ñare < ide. *nero- atitinka lie. neriù ‘įverti (adatą)’, narỹs ‘raištelis, kilpa’ (plg. mano Lexique, 1941, 77), kuris šiuo atveju netenka savo izoliuotumo (s. v. a. snuor ‘ryšys, virvelė’ etc. gali būti susijęs su ide. *(s)nē-). Nėra jokio ryšio su toch. B närs (arba tärs-?) ‘spausti’ (Krause, Westtocharische Grammatik, I, 1952, 254, atsargiai).
Šaltinis:
Windekens 1976, 324
Antraštė:
narỹs
Straipsnelis:
žr. narvas
Šaltinis:
Темчин 2000, 190-197

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas