Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
baldai
Straipsnelis:
Lie. baldai, etimologija neaiški. Nėra aiškaus semantinio ryšio su s. lie. baldas ‘grūstuvas’, baldyti, bildėti, bet plg. ang. knick-knack ‘niekutis, dailės mažmožis’, kuris susietas su knack ‘trick’, o šis su knack ‘smūgis, taukštelėjimas’.
Šaltinis:
Buck 1949, 479
Antraštė:
bal̃dai
Reikšmė:
įvairūs namų daiktai
Straipsnelis:
Šis žodis, randamas S. Daukanto, M. Valančiaus raštuose, A. Juškos žodyne, galėtų būti kilęs iš Prūsijos vok. baldj [‘medinis indas’]. Fraenkelio pateiktas […] baldai siejimas su bélsti nėra įtikinamas. LKŽ pateikti sakiniai rodo lie. žodžio reikšmės artimumą vokiškajai. Daukantas baldais vadina indus […] (žr. LKŽ I 589). Bal̃dai paplitęs vakarinėje ir šiaurinėje Lietuvos dalyje, kur būta kontaktų su vokiečių kalba. O reikšmė ‘kambario apstatymo daiktai (stalai, kėdės, spintos ir pan.)’ veikiausiai yra nauja, išriedėjusi iš ‘medinių indų’. Žr. bal̃dė.
Šaltinis:
Čepienė 1997, 180 t.

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas