Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
brūzgùlis
Straipsnelis:
žr. brūzgas
Šaltinis:
Топоров ПЯ A–D, 257–258
Antraštė:
bruzgùlis
Reikšmė:
žiodiklis
Straipsnelis:
brusgis (bruzgis; seka po virvės pavadinimo) E. 315 ‘Geisel’, (turbūt) botagas; kaip s. v. a. geisala yra giminiškas su s. isl. geisl ‘lazda (šliuožiant su slidėmis)’ ir gr. χαῖος ‘piemens lazda’, taip (žr. Trautmann 1910, 311 su liter.) brusgis – jeigu iš pradžių reiškė ‘lazda’ – galėtų būti siejamas su lie. bruzgùlis ‘Klötzchen, Knebel’, bruzgaĩ ir norv. brusk ‘tankūs krūmynai’.
Šaltinis:
Endzelīns DI IV (2), 191

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas