Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
dė́tis
Reikšmė:
vieta, kur vištos deda kiaušinius; svoris, našta
Straipsnelis:
Lie. dė́tis, s. v. a. tāt f. ‘darbas, poelgis’, av. ni-δāiti- ‘slėptuvė; sudėjimas’ (taip pat dar bl.-sl. inf. *dētēi ‘dėti’: sl. *děti, lie. dėti, la. dêt) – tikslūs atliepiniai šalia sl. *dětь piet. ‘veikla, darbas, poelgis’: s.-kr. bažn. ДѢТЬ f. ‘veiksmas’ – tęsia ide. *dhē-ti-s. Tai nomen actionis < nomen acti iš *dějǫ děti su priesaga -tь.
Šaltinis:
SłPr III, 172
Antraštė:
dė́tis
Straipsnelis:
[Aptariami seniausi ide. skoliniai į finų-ugrų kalbas. Yra skolinių iš dar nediferencijuotos šiaurės ide. prokalbės:] Estų teht, kilm. tehe ‘Tat, Tun, Mache’ < ankstyvųjų prafinų *tešte yra iš ide. *dʰeh₁-tí- (plg. go. deþs, s. v. a. tāt ‘Tat’; lie. dė́tis, dažniau dgs. dė́tys ‘Eierstock des Geflügels; Ort, wo die Hühner, Enten, Gänse ihre Eier legen; Käseform; Ladung, Last’; bžn. sl. blago-dětь ‘Gnade, Dank’), *-ti-darinys iš *dʰeh₁- ‘stellen; tun’.
Šaltinis:
Koivulehto 2004, 294

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas