Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
dindė́ti
Straipsnelis:
Lie. dindė́ti, dundė́ti, la. deñderêt ‘triukšmauti; svyruoti’ panašiai sudaryti, nors ir negiminiški, kaip ir sl. *dyndati ‘linguoti, svyruoti’ : le. dyndać (się) ‘t. p., mojuoti, mosuoti’, Hrinčeko žodyne ukr. ди́ндати ‘linguoti; mostaguoti kojomis; siūbuoti, linguoti ant kojų’. Garsažodinės kilmės veiksmažodžiai iš garsažodžio *dyn!: le. dyn! dyn!, bulg. дин! дин!, supant vaiką, дън!, дън-дън! apie ‘tuščią plepėjimą, liežuvavimą’.
Šaltinis:
SłPr V, 211–212
Antraštė:
dindė́ti
Reikšmė:
звякать, брякать; болтаь
Straipsnelis:
žr. dundulis
Šaltinis:
Аникин 1997 (1998), 218—223

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas