Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
drìbčius
Reikšmė:
sudribėlis, dribkus
Straipsnelis:
Iš šaknies *der- ‘lupti (odą), plėšti’ palikuonių lie. kalboje (plg. lie. dìrti ir t. t.) čia tiktų prisiminti […] dribaila ‘kas sunkiai eina, griuvinėja’, drìbčius ‘sudribėlis, dribkus’.
Šaltinis:
Urbutis 1989a, 52

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas